Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τη Forthnet

News->Ελλάδα->Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τη Forthnet [ Find ]  
Στείλε το άρθρο με Email Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τη Forthnet

Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τη ForthnetΣκληρά παζάρια μεταξύ δύο επενδυτικών funds και της διοίκησης της Forthnet βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τελευταία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει δεχτεί προσφορές αλλά στελέχη της αγοράς θεωρούν απίθανη την επίτευξη συμφωνίας με δεδομένο το χαμηλό τίμημα.

Πολλά θα κριθούν από τη στάση των Αράβων οι οποίοι όμως έχουν μέσο κόστος κτήσης μετοχών της Forthnet που προσεγγίζει τα 3 ευρώ.

Στελέχη που παρακολουθούν τη διαδικασία υποστηρίζουν ότι καλύτερο τίμημα θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που οι Άραβες συναινούσαν στην παραχώρηση ποσοστού.

Σημειώνεται ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί περιλαμβάνουν ενδεικτικές τιμές ανά μετοχή, οι οποίες είναι τόσο υψηλότερες όσο και χαμηλότερες από την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στο κλείσιμο της 4ης Ιουνίου 2009 (1,64 ευρώ), η δε καλύτερη μέχρι στιγμής τιμή είναι υψηλότερη από εν λόγω τιμή κλεισίματος, αλλά χαμηλότερη κατά 5% - 15% από την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου (2,57 ευρώ).

isotimia.gr


Δελτιο Τύπου της Forthnet

ΦΟΡΘ : Σχολιασμός δημοσιεύματος

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, τις υπό στοιχεία 3/347/2005 και 5/204/2000 Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, και τις παραγράφους 4.1.3.1. εδ. ε) και 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της από 08.05.2009 Ανακοίνωσης μας, η Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει λάβει από διεθνή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) μη δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν αφ' ενός τους εμπορικούς λόγους για τους οποίους οι εν λόγω επενδυτές θα ενδιαφερόταν να επενδύσουν στην Εταιρεία αποκτώντας συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, και αφ' ετέρου το πλαίσιο της στρατηγικής τους για την Εταιρεία.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές που έχουν ληφθεί περιλαμβάνουν ενδεικτικές τιμές ανά μετοχή, οι οποίες είναι τόσο υψηλότερες όσο και χαμηλότερες από την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στο κλείσιμο της 4ης Ιουνίου 2009 (ευρώ 1,64), η δε καλύτερη μέχρι στιγμής τιμή είναι υψηλότερη από εν λόγω τιμή κλεισίματος, αλλά χαμηλότερη κατά 5% - 15% από την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου (ευρώ 2,57).
Οι εν λόγω μη δεσμευτικές προσφορές και ενδεικτικές τιμές βασίζονται σε συγκεκριμένες οικονομικές εκτιμήσεις και τελούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιχειρησιακού, οικονομικού και νομικού ελέγχου, της οριστικοποίησης της δομής και του σχήματος για την υλοποίηση της προτεινομένης επένδυσης, καθώς και τη χορήγηση κανονιστικών ή άλλων εγκρίσεων.
Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξετάζει τις προσφορές αυτές, ενώ η Εταιρεία διευκρινίζει ότι το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί οι εν λόγω προσφορές δεν σημαίνει ότι θα γίνουν δεκτές, ή ότι θα υποβληθούν δεσμευτικές προτάσεις ούτε ότι εφ' όσον υποβληθούν δεσμευτικές και ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι προσφορές αυτές θα γίνουν δεκτές και οι αντίστοιχες διαπραγματεύσεις θα τελεσφορήσουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει συνάψει ισχυρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τα παραπάνω αναφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds), θα ενημερώσει δε το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

"H"
by Γ Μοσχίδης, 10 Jun 2009, Comments(0)


Comments
Διακαίωμα σχολιασμού των ειδήσεων έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
 

MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
Page generated in 0.03814 seconds with 15 queries
MKCorporate 1 template by visiblesoul
free counters