Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση

News->Ειδήσεις Γενικά->Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση [ Find ]  
Στείλε το άρθρο με Email Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση

Σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Μαΐου 2009

Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009 07:00

Το νέο αναθεωρημένο πλαίσιο που ετοιμάζει η Ε.Ε. για το ζήτημα των κρατικών επιδοτήσεων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων δόθηκε στη δημοσιότητα -και σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 08.05.2009- και πλέον αναμένονται οι τοποθετήσεις των στελεχών των εμπλεκόμενων πλευρών -των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων- για την εξέλιξη της διαδικασίας ώστε να προκύψει το νέο πλαίσιο εντός του τρέχοντος έτους.

Στο νέο αναθεωρημένο κείμενο προβλέπονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο της χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, μολονότι έχει σαφή οικονομική σημασία, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δημόσιες υπηρεσίες άλλων οικονομικών τομέων.

Τι είναι «δημόσια υπηρεσία»

Στο νέο κείμενο επισημαίνεται ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί επίσημος ορισμός της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογεί με ασφάλεια δικαίου. Ο ορισμός της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι ο ορισμός της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να αντανακλά την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην ψηφιακή εποχή και να περιλαμβάνει οπτικοακουστικές υπηρεσίες σε όλες τις πλατφόρμες διανομής.

Σφάλμα της δημόσιας χρηματοδότησης

Οπως επισημαίνει η Επιτροπή, προφανές σφάλμα θα μπορούσε να προκύψει στην περίπτωση που οι κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, ενώ παράλληλα οδηγούν σε δυσανάλογες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και του διασυνοριακού εμπορίου.

Χωριστοί λογαριασμοί και λογοδοσία

Στο ψήφισμά του σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά οι κανονισμοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στα δημόσια και στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης να εκπληρώνουν την αποστολή τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης εκπληρώνουν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί με διαφάνεια και λογοδοσία, αποφεύγοντας την κατάχρηση της δημόσιας χρηματοδότησης για λόγους πολιτικής ή οικονομικής σκοπιμότητας.

Ο διαχωρισμός των λογαριασμών μεταξύ δημόσιας και μη δημόσιας υπηρεσίας είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να ελέγχεται η χρήση των αντίστοιχων κονδυλίων (από κρατική χρηματοδότηση ή από διαφήμιση).

Σύσταση ειδικού φορέα για τον έλεγχο των κονδυλίων

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθείται η εφαρμογή του ορισμού της δημόσιας υπηρεσίας από μια κατάλληλη αρχή ή από έναν επιφορτισμένο με το καθήκον αυτό οργανισμό με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ειδικότερα για τον έλεγχο των ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν στην χρηματοδότηση. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τη διοίκηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Πράσινο φως για τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων για νέες δραστηριότητες

Προκειμένου να εγγυηθεί το θεμελιώδη ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον η Επιτροπή εκτιμά ότι ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικές ενισχύσεις για να παρέχει οπτικοακουστικές υπηρεσίες σε νέες πλατφόρμες διανομής, με την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται δυσανάλογες επιπτώσεις για την αγορά, που δεν είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιτρέπεται επίσης η επιβολή συνδρομής από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών (όπως, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο ή τα τέλη διανομής περιεχομένου σε κινητά) προκειμένου να υποστηριχθεί η δημόσια χρηματοδότηση του φορέα, αρκεί οι συνδρομητικές υπηρεσίες να είναι σαφώς διακριτές από την εμπορική δραστηριότητα.

Τιμολογιακή πολιτική διαφήμισης

Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις δεν θα πωλούν διαφημιστικό χώρο - χρόνο σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες που πουλά ή αγορά, εκμεταλλευόμενες τη δημόσια ενίσχυσή τους, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει τους όρους του εμπορίου και του ανταγωνισμού στην Κοινότητα.

Περιεχόμενο υψηλής ζήτησης

Η απόκτηση περιεχομένου υψηλής ζήτησης από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση θεωρείται εν γένει θεμιτή. Παρά ταύτα και με δεδομένο ότι θα προέκυπταν σημαντικές στρεβλώσεις αν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διατηρούσαν αποκλειστικά δικαιώματα περιεχομένου υψηλής ζήτησης, χωρίς να τα χρησιμοποιούν ή να εκχωρούν σχετική άδεια για τη χρήση τους από τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας από την πλευρά των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Αξιολόγηση βάσει κριτηρίου αναλογικότητας

Η Επιτροπή εκτιμά αν η νόθευση του ανταγωνισμού που ενδεχομένως προκύπτει από την αντιστάθμιση παροχής της δημόσιας υπηρεσίας δικαιολογείται από την ανάγκη παροχής της δημόσιας υπηρεσίας και εξασφάλισης της χρηματοδότησής της. Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι θα αποφευχθούν οι δυσανάλογες επιπτώσεις της δημόσιας χρηματοδότησης, η υπεραντιστάθμιση και η διεπιδότηση και ότι θα διασφαλιστεί η τήρηση από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση των όρων της αγοράς κατά τις εμπορικές δραστηριότητες.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
by Γ Μοσχίδης, 16 Apr 2009, Comments(0)


Comments
Διακαίωμα σχολιασμού των ειδήσεων έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
 

MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
Page generated in 0.03801 seconds with 15 queries
MKCorporate 1 template by visiblesoul
free counters