Σε κρίσιμη καμπή τα κρατικά κανάλια

News->Κόσμος->Σε κρίσιμη καμπή τα κρατικά κανάλια [ Find ]  
Στείλε το άρθρο με Email Σε κρίσιμη καμπή τα κρατικά κανάλια

Σε κρίσιμη καμπή τα κρατικά κανάλια


"Η" Online 22:07

Στον σαφέστερο διαχωρισμό του διπλού ρόλου (εμπορικό και εκπαιδευτικό/ενημερωτικό) των κρατικών καναλιών στην Ευρώπη καταλήγει η συζήτηση στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της δημόσιας τηλεόρασης.

Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται με φόντο την ρεαλιστική πραγματικότητα της απαγόρευσης προβολής των διαφημίσεων στο prime time (9-11 μ.μ.) της δημόσιας γαλλικής τηλεόρασης, χωρούν όλες οι απόψεις: από τις ακραίες προτάσεις περί της αύξησης ή πλήρους κατάργησης των ενισχύσεων έως και τις «ψυχραιμότερες» όπως αυτή της προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Μπατζελή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της, τα βασικότερα σημεία τα οποία τα κράτη- μέλη και η Επιτροπή θα κληθούν να αποσαφηνίσουν είναι:

(α) η απεξάρτηση της έννοιας της υπηρεσίας γενικού συμφέροντος την οποία καλούνται να υπηρετήσουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, από τη δυνατότητα παράλληλης άσκησης δράσεων εμπορικής φύσης, όπως η "πώληση" διαφημιστικού χρόνου,

(β) η αναγνώριση της αποστολής γενικού συμφέροντος που πολλές φορές εκπληρώνουν και οι ιδιωτικοί πάροχοι και η ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους παρόχους, στοιχείο το οποίο εξάλλου χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών οπτικοακουστικών Μέσων και

(γ) η πλήρης αξιοποίηση του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που δημιουργείται τόσο από την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εμφάνιση παρόχων νέου τύπου ως προς τη διανομή οπτικοακουστικού υλικού, όσο και από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας παγκοσμιοποιημένης αγοράς των ΜΜΕ στην οποία καλούνται να δραστηριοποιηθούν τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, δημόσια και μη.

Ο ανταγωνισμός

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπος της Κομισιόν κ. Νέλι Κρους, έχει ήδη καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις:

? καλύτερη εκτίμηση του αντίκτυπου που έχουν στην αγορά οι κρατικές ενισχύσεις στα νέα ΜΜΕ

? καθιέρωση αποτελεσματικότερων μηχανισμών ελέγχου στο νέο περιβάλλον των ΜΜΕ και

? σαφέστερος καθορισμός της δημόσια αποστολής των ραδιοτηλεοπτικών φορέων κατά την είσοδό τους σε νέες αγορές ΜΜΕ.
by SatWeb, 16 Jan 2009, Comments(0)


Comments
Διακαίωμα σχολιασμού των ειδήσεων έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
 

MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
Page generated in 0.06439 seconds with 15 queries
MKCorporate 1 template by visiblesoul
free counters