«Ανοίγει» μια νέα μεγάλη τηλεοπτική αγορά στην Ε.Ε.

News->Ειδήσεις Γενικά->«Ανοίγει» μια νέα μεγάλη τηλεοπτική αγορά στην Ε.Ε. [ Find ]  
Στείλε το άρθρο με Email «Ανοίγει» μια νέα μεγάλη τηλεοπτική αγορά στην Ε.Ε.

Ρυθμίσεις για Mobile TV

«Ανοίγει» μια νέα μεγάλη τηλεοπτική αγορά στην Ε.Ε.

http://www.pmptoday.com/wp-content/uploads/2007/07/dvb-h-europe.jpg

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008 07:00

Αποφασιστικό βήμα για την προώθηση και την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, πραγματοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύοντας δέσμη οδηγιών για αδειοδότηση φορέων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα.

Στόχος της Ε.Ε. ειδικότερα είναι να επιταχυνθεί σε εθνικό επίπεδο η αδειοδότηση του Mobile TV, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της υπηρεσίας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η κίνηση αυτή έρχεται να αλλάξει εκ νέου τα δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, αφού βάζει με διαδικασίες εξπρές έναν ακόμα ψηφιακό ανταγωνιστή -εκτός από την IPTV και το video on demand- στο παιχνίδι της τηλεόρασης και κατ' επέκταση στον ανταγωνισμό για την απορρόφηση μεριδίου από τα διαφημιστικά έσοδα του Μέσου.

Παρά τους περιορισμούς που θέτει η ελληνική νομοθεσία και με δεδομένο μάλιστα ότι ήδη από το 2009 είναι πιθανό να ξεκινήσουν στην Ευρώπη και παγκοσμίως διασυνοριακές υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης με τη χρήση δορυφόρου και του προτύπου DVB-SH, ο ανταγωνισμός θα ξεφύγει από τα όρια της τοπικής αγοράς βάζοντας στο παιχνίδι και μεγάλους διεθνείς Ομίλους ΜΜΕ.

Η αρχή έχει ήδη γίνει

Επισημαίνεται ότι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που παρέχονται ήδη σε εμπορική βάση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές. Στην Ολλανδία και μόνο, 10.000 χρήστες γράφτηκαν ήδη συνδρομητές στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ οι επιτυχίες στην έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες απέδειξαν ότι οι αποδοτικές διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντα στην ταχεία αφομοίωση των υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης.

Στην Αυστρία, τις πρώτες εβδομάδες που εγκαινιάστηκε το σύστημα, 5.000 πολίτες άρχισαν ήδη να χρησιμοποιούν κινητή τηλεόραση, ενώ εν όψει των Χριστουγέννων αναμένεται αύξηση της ζήτησης. Τις υψηλές προσδοκίες της Ε.Ε. για την τηλεόραση της κινητής μετέφερε σε δηλώσεις της η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες Επίτροπος, Βίβιαν Ρέντινγκ.

Προδιαγραφές

Πριν ωστόσο οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αρχίσουν την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος χρειάζεται να δοθούν από τα κράτη-μέλη άδειες για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Παράλληλα με την προσθήκη του προτύπου DVB-H στον πίνακα των επίσημων προτύπων της Ε.Ε. το Μάρτιο του 2008 (IP/08/451), οι οδηγίες που εξεδόθησαν επισημαίνουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής για ταχεία προώθηση νέων υπηρεσιών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τον κλάδο η Επιτροπή διατύπωσε τις κυριότερες αρχές, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι κανονιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη όταν επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. Οι οδηγίες της Επιτροπής έχουν ως στόχο τη διατήρηση του δυναμισμού στον κλάδο της κινητής τηλεόρασης σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεπές και ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για την απογείωση και την αφομοίωση της νέας αυτής υπηρεσίας.

Οι οδηγίες

Με τις οδηγίες επιβεβαιώνεται ότι για μια επιτυχή αντιμετώπιση χωρίς καθυστερήσεις έχει καίρια σημασία η απλουστευμένη, η διαφανής και αμερόληπτη διαδικασία παραχώρησης αδειών. Μεταξύ των όρων παραχώρησης άδειας πρέπει να συγκαταλέγεται η ποιότητα της παρεχόμενης στους πελάτες υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης μετάδοσης στους εσωτερικούς χώρους και της ποιότητας εκπομπής.

Οι οδηγίες συνιστούν περαιτέρω να αποσύρεται η παραχώρηση συχνοτήτων που έχουν διατεθεί για την κινητή τηλεόραση σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στις κανονιστικές αρχές δίνονται επίσης συμβουλές για τη διατήρηση της διαδικασίας αδειοδότησης ανοικτής σε όλους τους παράγοντες του κλάδου και για τη διαμόρφωση συνθηκών που να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.

Τέλος, καλούν τον κλάδο να μεριμνήσει ώστε οι υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης που βασίζονται στο πρότυπο DVB-H να λειτουργούν απρόσκοπτα σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Οι χαλαρές κανονιστικές ρυθμίσεις και τα σαφή καθεστώτα αδειοδότησης θα προσφέρουν στον κλάδο την ασφάλεια δικαίου που χρειάζεται για την ταχεία προκήρυξη υποβολής προσφορών για κινητή τηλεόραση.

Διαφήμιση στα κινητά

Τα έσοδα, παγκοσμίως, από υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο των 7,8 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ το 2013. Μεγάλες εταιρείες του τομέα της διαφήμισης και της επικοινωνίες, όπως κατ' επανάληψη έχει γράψει η «Ν», έχουν ήδη επενδύσει στον τομέα δημιουργώντας εταιρείες που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο το μάρκετινγκ της κινητής τηλεφωνίας.

Στη χώρα μας έχουν γίνει ήδη τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του mobile marketing, μέσα από την κοινή δραστηριότητα των εταιρειών Wind και Velti, ενώ ο χώρος θεωρείται δεδομένο ότι δεν αφήνει αδιάφορη καμία από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και η ΕΡΤ


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή της υπηρεσίας σε επίπεδο περιεχομένου περιορίζεται στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Με δεδομένο ωστόσο ότι η ρύθμιση αυτή του ελληνικού νόμου (ν.3592/07), προηγήθηκε των χθεσινών οδηγιών της Ε.Ε. και επειδή στις οδηγίες αυτές γίνεται λόγος για άρση αποκλεισμών, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα και στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να δημιουργήσουν, εφόσον το επιθυμούν, τέτοιου είδους υπηρεσίες ή να συνάψουν συμφωνίες με άλλους παρόχους περιεχομένου.

Στην ελληνική νομοθεσία (αρ.14, παρ. 7β, ν. 3592/07) προβλέπεται ότι μετά τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων και μετά την παρέλευση 3 ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, όσες αναλογικές συχνότητες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, απελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται από την ΕΡΤ Α.Ε.

Στη συνέχεια, η ΕΡΤ, εντός 6 μηνών, προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της συνδρομητικής υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε κινητές συσκευές με ψηφιακή μέθοδο μέσω συχνότητας DVB-H από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Οι όροι και η διαδικασία αξιολόγησης θα καθορισθούν με προκήρυξη που θα εκδοθεί, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει λόγο στη διαδικασία, μόνο ως προς την αδειοδότηση του περιεχομένου και εφόσον βεβαίως αυτό δεν είναι ήδη αδειοδοτημένο.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ


by sdtv_GM, 11 Dec 2008, Comments(0)


Comments
Διακαίωμα σχολιασμού των ειδήσεων έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
 

MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
Page generated in 0.04303 seconds with 15 queries
MKCorporate 1 template by visiblesoul
free counters