156.000 νέοι συνδρομητές στο πελατολόγιο της 'DirecTV'.

News->Κόσμος->156.000 νέοι συνδρομητές στο πελατολόγιο της 'DirecTV'. [ Find ]  
Στείλε το άρθρο με Email 156.000 νέοι συνδρομητές στο πελατολόγιο της 'DirecTV'.

Ο μεγάλος αμερικανικός συνδομητικός παροχέας"DirecTV" υπέβαλε χθες Παρασκευή 7/11 τα τελευταία τριμηνιαία αριθμητικά στοιχεία της πλατφόρμας της και τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση.Όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση στο "El Segundo" της Καλιφόρνιας,τα καθαρά κέρδη του παραπάνω τηλεοπτικού παροχέα κυμάνθηκαν στα 363 εκατ.δολλάρια από 319 της προηγούμενης χρονιάς.Τα δε κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ((λειτουργικά κέρδη ή EBITDA) ανέβηκαν ποσοστιαία κατά 25%, ήτοι από 1 σε 1,252 δισεκατομμύρια. Μάλιστα οι συνολικές πωλήσεις έφθασαν ταυτόχρονα στα 4,98 δισ. από 4,38 δισεκατομμύρια.

 

Ο αριθμός των συνδρομητών αυξήθηκε από 16,556 εκατομμύρια τέλος του Σεπτέμβρη του 2007 σε 17,320 εκατομμύρια αντίστοιχα σήμερα.Το τελευταίο δε τρίμηνο σημειώθηκαν 156.000 εγγραφές πελατών ,ενώ το ποσοστό ακύρωσης εγγραφών κυμάνθηκε ποσοστιαία περίπου από 1,64% με 1.61% .Στη Λατινική Αμερική αυξήθηκε ο αριθμός των συνδρομητικών νοικοκυριών από 3,09 σε 3,73 εκατομμύρια πελάτες.Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις ανά πελάτη (ARPU,Average revenue per user) κινήθηκαν,συγκεκριμένα στη Λατινική Αμερική, από 48,84 σε 59,32,παράλληλα δε στις ΗΠΑ από 78,79 σε 83,59.Πηγή:satundkabel.magnus.de

 

 


Investment Research & Analysis Journal (IRAJ)


Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA)

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν για
πρώτη φορά - πριν από αρκετά χρόνια - από τραπεζικούς, επενδυτικούς
και αναλυτικούς κύκλους μέσα από την ανάγκη να υπάρξει μία
διαφορετική οπτική γωνία αξιολόγησης της εταιρικής κερδοφορίας.
“Αφήνοντας απέξω” παράγοντες όπως τους χρεωστικούς τόκους, τα έσοδα
/ έξοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και τις αποσβέσεις επί των
παγίων στοιχείων, οι επαγγελματίες της αγοράς προσπάθησαν εμμέσως να
υποστηρίξουν την υπόθεση ότι εφόσον μία εταιρία επιλέξει τις κατάλληλες
επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, τότε το EBITDA
αντικατοπτρίζει αρκετά καλά την ικανότητα της εισηγμένης επιχείρησης να
πετυχαίνει την επιθυμητή τελική κερδοφορία. Βέβαια σε δύσκολες
οικονομικές περιόδους ή όταν οι επενδύσεις δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, προκειμένου να καλύψουν τους επερχόμενους τόκους και
αποσβέσεις, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έτειναν να μην “λένε
ολόκληρη την αλήθεια” στους αναλυτές, αλλά και έμμεσα στους
ενδιαφερόμενους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, ερχόμενοι στη
σημερινή εποχή, για τις εταιρίες εκείνες οι οποίες δεν έχουν την ανάγκη
μεγάλων και συχνών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ή
πληρωμής υψηλών χρεωστικών τόκων, τα λειτουργικά κέρδη τείνουν εκ
των πραγμάτων να αποτελούν ένα ικανοποιητικό μέτρο διασφάλισης
ρευστότητας (ταμειακών ροών), ιδιαίτερα όταν τα περιουσιακά στοιχεία
είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης
Investment Research & Analysis Journal , διαδικτυακός τόπος: iraj.gr

 

 


ARPU-Average Revenue Per Unit (or User)

Δύο δείκτες χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία για να εκτιμήσουν τα έσοδα ανά χρήστη: ARPU-Average Revenue Per Unit (or User) τα μέσα έσοδα ανά χρήστη και AMPU-Average Margin Per Unit (or User) το μέσο περιθώριο κέρδους ανά χρήστη που αντιστοιχεί στο γινόμενο των καθαρών κερδών/εσόδων ανά χρήστη. Πηγή:analyzeit.gr


"το ενδιαφέρον των εταιρειών στρέφεται στον τζίρο που φέρνει κάθε πελάτης, αυτό που οι ίδιες ονομάζουν ARPU (Average Revenue Per User, μέσο έσοδο ανά πελάτη)".Πηγή:enet.gr

 

 

 

 
by restlin, 08 Nov 2008, Comments(0)


Comments
Διακαίωμα σχολιασμού των ειδήσεων έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη


MKPNews ©2004-2005 All rights reserved
 
 

MKPortal C1.2.2 ©2003-2008 mkportal.it
Page generated in 0.04981 seconds with 15 queries
MKCorporate 1 template by visiblesoul
free counters